Zondag 19 mei 2019, 16.00 uur, Agnietenkapel: concert van Switches onder de titel ‘Only time’. Deze titel verwijst naar het bekende lied van Enya, dat Switches brengt in een bijzondere, 8-stemmige zetting. De kern van het lied drukt uit dat de tijd vaak helend werkt. De tijd kan een wond, pijn of verdriet niet wegnemen, maar vaak wel verzachten, dragelijker maken, zodat het leven ook weer geleefd kan worden. Enya schonk de opbrengsten van dit lied aan de families, weduwen en kinderen, van de bij de aanslagen van 9/11 omgekomen brandweerlieden van Uniformed Firemen Association om hen te ondersteunen bij alle mogelijke problemen zij ondervonden als gevolg van die tragedie.

Het concert ‘Only Time’ gaat over grote en kleine gebeurtenissen en daarbij ervaren emoties in een mensenleven, die terug te vinden zijn in vele liederen. Niet alleen verdriet, maar ook vreugde en hoop, weemoed en verlangen naar weerzien, of boosheid en irritatie. Wat te denken en voelen bij een afscheid van iemand die ten oorlog trekt en de onzekerheid of je hem of haar nog ooit terugziet? Maar ook die irritante ervaring van een ritme dat je fascineert, maar ook niet loslaat en steeds maar weer de kop op steekt? Of het wiegen en in slaap zingen van een vertederende baby, die nog geen enkele zorg heeft over de toekomst, maar zich simpelweg mag koesteren in liefde?

De tijd, je zou haar soms terug willen kunnen draaien of vast willen houden, of juist vooruit willen spoelen. Dat kunnen we allemaal niet. Maar de liederen waarin die uiteenlopende verlangens zijn uitgedrukt kunnen we wel zingen!